Kurs > Vuxengymnastik på Ukrainska

Vuxengymnastik på Ukrainska

Kursen riktar sig för nyanlända!

Ledare:

Sergey Samtsevich

Tid och plats:

Tisdagar kl. 19.15-20.15 i Yttermark skola