Senaste

Vill du bli understödande medlem?

Om du vill understöda föreningen och hjälpa oss att upprätthålla vår verksamhet, så kan du bli understödjande medlem, genom att betala in ett bidrag när som helst under året till kontonummer: FI32 4963 1040 0157 73

Vuxna: 12 euro
Barn: 6 euro

Märk betalningen med understödande medlem. Vem som helst kan understöda, och alla bidrag tages emot med oerhört stor tacksamhet!

OBS! Detta konto är endast avsett för understödande medlemsbetalningar.