OM OSS

Närpes Gymnastikförening startade upp sin verksamhet för över 50 år sedan. Ända sedan starten 1966 har föreningens mål varit att sprida intresse för gymnastik i alla åldrar. Tanken är att alla som vill utöva gymnastik, skall hitta en motionsform som passar dem. Styrelsen jobbar aktivt för att hålla föreningens gymnastikutbud up-to-date, i takt med de förändringar och nya behov som uppstår i omgivningen.

 

Styrelsen består av:

Hanna Stenholm, ordförande

Josefine Svens, vice ordförande, samt försäljningsansvarig

Mariah Åhman, sekreterare

Anna-Cecilia Rönnskog, kassör

Kajsa Forsén, ansvarig för ansökningar till SFV-Bildning (Svenska Folkskolans Vänner)

Emilia Sigg, ansvarig för vuxengymnastikgrupperna

Jennifer Virta, ansvarig för barngymnastikgrupperna

Johanna Sigg, evenemangsansvarig

Veronica Lindqvist, ÖID-kontaktperson

Pamela Kalberg, webansvarig