OM NGF

Styrelsen 2023

Maria Österberg, ordförande

Julia Rönngård, vice ordförande och e-postansvarig

Petra Forsström, kassör

Madeleine Rönnqvist, sekreterare

Patricia Lindén, ansvarig för bokning av salar och utrymmen

Emilia Rönngård & Maria Österberg, bidragsansvariga

Madelene Sandkulla, serveringsansvarig

Malin Malm, Emilia Rönngård & Jennifer Dahlfors, sociala medier & hemside ansvariga

Cecilia Palmgren & Magdalena Sundman, deltagarlistansvariga

 

 

Närpes Gymnastikförening startade upp sin verksamhet för över 50 år sedan. Ända sedan starten 1966 har föreningens mål varit att sprida intresse för träning och gymnastik i alla åldrar. Tanken är att alla som vill träna skall hitta en motionsform som passar dem. Styrelsen jobbar aktivt för att hålla föreningens utbud av kurser up-to-date, i takt med de förändringar och nya behov som uppstår.