Kurs > Jumppakidz Centrum

Jumppakidz Centrum

Jumppakidz är en fartfylld jumppalektion där vi provar på olika redskap, leker, rör på oss och har roligt tillsammans.

Barnen får utveckla sina motoriska färdigheter såsom balans, koordination, styrka, uthållighet samt smidighet. Under lektionen används även musik så barnen får öva på sin rytmkänsla. 

Den fysiska kontakten utvecklar barnets kroppsuppfattning och jag-bild. Inga tidigare erfarenheter krävs. 

Riktat till barn i åldern 6-9 år. 

Ledare: 

Alva Stenholm

Tid och plats: 

i Stenbackens skola.

Pris: 

35€/12ggr