Kurs > Garuda

Garuda

Garuda är en träningsform med rötter i Pilates, Yoga och dans.

Rörelserna ger ett dynamiskt mönster som tränar styrka, flexibilitet och uthållighet. Andningen används som kraft i de olika momenten. Vi är alla olika med våra egna utgångslägen, Garudan är välkomnande oberoende tidigare träning. Respektera ditt eget utgångsläge och börja därifrån.

Ledare:

Anna Södergran

Tid & plats:

Onsdagar kl. 18.30-19.30 i Skogsdungens daghem.

Pris:

40€/12ggr