FSG-Festival 2020

Den 12-14 juni 2020 ordnar vår förening NGF tillsammans med Närpes Gymnastikklubb Artistica, FSG-festivalen i Närpes. Gymnaster från hela Svenskfinland deltar. 
Planeringen inför festivalen är redan i full gång.

Hundratals frivilliga kommer att behövas.