Kurs > Föräldra- och barngymnastik på Ukrainska (2-6 år)

Föräldra- och barngymnastik på Ukrainska (2-6 år)

Kursen riktar sig till nyanlända!

Ledare:

Viktoriy Kirchu

Tid & plats:

Fredagar kl. 18.30-19.15 i Yttermark skola