Kurs > Föräldra- och barngymnastik grupp 1

Föräldra- och barngymnastik grupp 1

Riktar sig till 2-6-åringar med förälder eller annan vuxen.

Kursens viktigaste mål är att barnet i samspel med sin förälder/vuxen ska få upptäcka glädjen i rörelse och lek.

Samtidigt får barnet (och föräldern!) utlopp för sitt rörelsebehov, motorisk träning och stärkt kroppsuppfattning.

På jumppastunderna får man springa, hoppa, rulla, balansera, och pröva på både bekanta och obekanta saker.

Vi leker, bygger spännande redskapsbanor, använder varandra (och fantasin!) som redskap.

Och har roligt tillsammans med olika teman varje gång!

 

På grund av rådande coronaläget så delar vi upp oss i en tidigare grupp (kl 17.30-18.15) och en senare grupp (kl 18.30-19.15).

Notera detta när du anmäler dig och ditt barn, till vilken grupp du anmäler dig.

Denna kurs pågår sammanlagt 6 gånger. Om coronaläget fortsättningsvis är bra när vi har haft dessa 6 gånger, har vi restrerande 6 gånger direkt därefter.

Inga fler platser tillgängliga i grupp 1!

Kontakt & Ledare: 

Ida Ström och Mariah Åhman

Tid & Plats: 

Torsdagar kl. 17.30 - 18.15 vid Yttermark skola

Pris: 

22,50€ / 6 gånger