Kurs > Föräldra- och barngymnastik

Föräldra- och barngymnastik

Riktar sig till 2-6-åringar med förälder eller annan vuxen.

Kursens viktigaste mål är att barnet i samspel med sin förälder/vuxen ska få upptäcka glädjen i rörelse och lek.

Samtidigt får barnet (och föräldern!) utlopp för sitt rörelsebehov, motorisk träning och stärkt kroppsuppfattning.

På jumppastunderna får man springa, hoppa, rulla, balansera, och pröva på både bekanta och obekanta saker.

Vi leker, bygger spännande redskapsbanor, använder varandra (och fantasin!) som redskap.

Och har roligt tillsammans med olika teman varje gång!

 

Kursen är uppdelad på 2 grupper:

Grupp 1 - Kl. 17.15-18.00    

Grupp 2 - Kl. 18.15-19.00     

 

Ledarna meddelar vilken grupp ni ryms med i före kursstart.

 

 

Kontakt & Ledare: 

Ida Ström och Mariah Åhman

Tid & Plats: 

Torsdagar vid Yttermark skola

Grupp 1 - kl. 17.15-18.00

Grupp 2 - kl. 18.15-19.00

Pris: 

45€/12 ggr. Betalas med mobilepay eller faktura.