Kurs > Föräldra- och barngymnastik

Föräldra- och barngymnastik

Kursen är full!
Vid intresse av köplats (vid eventuella avhopp) ta kontakt via mail till narpesgymnastikforening@gmail.com.

Riktar sig till 2-6-åringar med förälder eller annan vuxen.

Kursens viktigaste mål är att barnet i samspel med sin förälder/vuxen ska få upptäcka glädjen i rörelse och lek.

Samtidigt får barnet (och föräldern!) utlopp för sitt rörelsebehov, motorisk träning och stärkt kroppsuppfattning.

På jumppastunderna får man springa, hoppa, rulla, balansera, och pröva på både bekanta och obekanta saker.

Vi leker, bygger spännande redskapsbanor, använder varandra (och fantasin!) som redskap.

Och har roligt tillsammans med olika teman varje gång!

Kontakt & Ledare: 

Ida Ström och Mariah Åhman

Tid & Plats: 

Torsdagar kl. 18.00 - 19.00 vid Yttermark skola

Pris: 

45€/12 ggr. Betalas med mobilepay eller faktura.